Menu

ALDERSINDDELING

Vi benytter DBU’s overordnede aldersinddeling, så børnefodbold er til og med U12, mens ungdomsfodbold er fra U13 til U19. Vi har tilknyttet ungdomskonsulenter til alle børne- og ungdomshold i klubben.

Som ungdomsspiller i Tuse Fodbold spiller man sammen med den årgang man er født i - med den undtagelse, at man spiller sammen med sine skolekammerater, hvis de er født i en anden årgang. Det skal godkendes af et medlem fra ungdomsudvalget, hvis man skal spille med en anden årgang end den man er født i.

For sæsonen 2017/18 ser aldersindelingen i Tuse Fodbold ud som følger:

  • U19 – årgang 1999/2000 (U19 hører organisatorisk set til seniorafdelingen i Tuse Fodbold, og pt. er der desværre ikke et U19 hold, så de spiller med i seniorafdelingen)
  • U17 - årgang 2001 og 2002
  • U15 – årgang 2003 og 2004
  • U13 – årgang 2005
  • U12 – årgang 2006
  • Osv. (2018 minus årgangen giver U-betegnelsen)

Der kan være årsager til at en spiller spiller med i en årgang ældre eller yngre – dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, og beslutningen tages af trænere/ungdomskonsulenter/koordinatorer i fællesskab.