Menu

ALDERSINDDELING

Vi benytter DBU’s overordnede aldersinddeling, så børnefodbold er til og med U12, mens ungdomsfodbold er fra U13 til U19. Vi har tilknyttet ungdomskonsulenter til alle børne- og ungdomshold i klubben.

Som ungdomsspiller i Tuse Fodbold spiller man sammen med den årgang man er født i - med den undtagelse, at man spiller sammen med sine skolekammerater, hvis de er født i en anden årgang. Det skal godkendes af et medlem fra ungdomsudvalget, hvis man skal spille med en anden årgang end den man er født i.

For sæsonen 2019/20 ser aldersindelingen i Tuse Fodbold ud som følger:

  • U19 – årgang 2001/2002 (U19 hører organisatorisk set til seniorafdelingen i Tuse Fodbold)
  • U17 - årgang 2003
  • U16 - årgang 2004
  • U15 – årgang 2005
  • U14 – årgang 2006
  • U13 – årgang 2007
  • Osv. (2020 minus årgangen giver U-betegnelsen)

Der kan være årsager til at en spiller spiller med i en årgang ældre eller yngre – dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, og beslutningen tages af trænere/ungdomskonsulenter/koordinatorer i fællesskab.