Menu

BØRNEATTESTER

Folketinget har ved lov vedtaget, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

En børneattest indeholder oplysning om en eller flere straffelovsovertrædelser såsom:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15
  • Besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver deres samtykke. Hvis en træner/koordinator ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke starte/fortsætte sit virke i Tuse Fodbold.

For at indhente børneattesten ved politiet skal Tuse Fodbold bruge navne og CPR-numre på de trænere og koordinatorer der har at gøre med børn under 15 år. Herefter modtager træner/koordinator en besked i din e-boks, hvori Tuse Fodbold anmoder om tilladelse til at indhente børneattest. Når der er givet samtykke til indhentning (skal ske inden 14 dage), og vi har godkendt din børneattest er du først godkendt som træner/koordinator i Tuse Fodbold.

Det er et krav at indhente børneattest, når en frivillig træner/koordinator tiltræder i klubben. Vi indhenter imidlertid børneattest årligt (typisk januar), da vi mener det er bedst løbende at få opdateret børneattesterne.

CPR-nr. registreres i KlubOffice, hvor kun en fra bestyrelsen har adgang til data.

Se evt. mere ved at klikke her

Luk