Menu

ORGANISATIONEN

Bestyrelsen er det overordnede organ i organisationen i Tuse IF Fodbold. Herunder rangerer de forskellige afdelinger i klubben, som udgør rygraden i organisationen. Til at supplere afdelingerne er en række udvalg, der varetager forskellige opgaver i relation til de enkelte afdelinger. Hvert medlem af et udvalg er tilknyttet en eller flere afdelinger, og varetager altså afdelingens interesser på udvalgsniveau.

Tuse IF Fodbold er altså organiseret i en matrix-lignende organisation. Der udpeges en ansvarlig seniorformand – for seniorafdelingen og en ungdomsformand – for ungdomsafdelingen, ligesom hver udvalgene har en ansvarlig udvalgsformand.

Organisationsplan

Luk