Menu

KØRSEL TIL UDEKAMPE

Vi har modtaget et par henvendelser fra trænere, som synes det er mange kilometer at køre til udekampe, og at det ikke var rimeligt, at man skal ”betale” for at være træner, fordi der er mange kampe og dermed følgende brændstofudgifter. Dette støtter vi helt op omkring i ungdomsudvalget, da det ikke skal ligge træneren til last med ekstra brændstofudgifter.

Hver årgang er som udgangspunkt fri til at gøre, som I synes, det fungerer bedst, og det er også noget som kan aftales på forældremøderne på årgangen. Vi foreslår, at teamet tager følgende overvejelser med i tankerne, når I finder løsninger på årgangen:

  • At trænerteamet er tydelige over for forældrene, og der må gerne refereres til ungdomsudvalget, at det er en fælles holdning i klubben, at vi deles om opgaverne. Også kørslen. 
  • At der eksempelvis laves en oversigt, hvor forældre kan melde ind, hvem der kan køre til hvilke kampe på forhånd. Eks. 3 måneder frem. Det er klart der er forskel på, hvordan spillerne bliver sat til afhængigt af alder.
  • At der på kampklar bruges den funktion under opgaver, som viser, hvor mange personer man kan have med efter man ved, hvem som skal ud at spille den enkelte kamp/stævne. Kender man ikke funktionen, så hør en af de andre årgange. Når det er blevet en del af kulturen, er det en god hjælp.
  • At der er forståelse for, at der kan være enkelte familier (eks. alene-forældre), hvor det er svært at få til at hænge sammen med kørsel.
  • At der altid opfordres til samkørsel. Foruden miljømæssige forhold er det også på turen til og fra kampe, at børn og forældre får styrket relationerne, og det har en effekt i det lange løb.
  • At træneren ikke har større ansvar for at køre end andre. Træneren kan lige så godt sætte sig over i en anden bil. (Nogle årgange kører med at trænerne/koordinatorer aldrig vasker tøj og står for kørsel, da de i forvejen leverer meget tid. Kan igen italesættes på forældremøder)
  • Hvis der ikke kan laves en nogenlunde ligelig fordeling af antal kørsler, at det så også er ok, at der aftales at det koster 20 kr. i benzinpenge pr. barn pr. bil.
  • At det italesættes at selv om børnene bliver ældre, så synes de faktisk det er dejligt, at mor og far interesserer sig for deres idræt og ser en del af kampene.

Det skal selvfølgelig også tages med, at der er stor forskel på, om det er årgang U6 eller U17, vi har med at gøre. Fungerer det upåklageligt på årgangen, så skal man selvfølgelig bare fortsætte, men nu er der input. 

Luk