Menu

TRÆNERGODTGØRELSE

Trænergodtgørelse generelt

Tuse Fodbold har ingen aflønnede trænere, men der udbetales skattefri godtgørelse. Tuse Fodbold udbetaler godtgørelse på 650 kr./halvsæson til trænere for "poder-hold" og 1.000 kr./halvsæson til trænere for børne-hold. Dette er en skattefri godtgørelse til modtager af klubhverv til dækning af telefon og administrative omkostninger i forbindelse med hvervet for Tuse Fodbold, og der kræves ingen dokumentation for faktiske udgifter.

Trænergodtgørelse for individuelle aftaler

Tuse Fodbold udbetaler godtgørelse til trænere for ungdomshold med individuelle aftaler - som altid er en rammeaftale, hvor der kan udbetales godtgørelse op til en aftalt sum på baggrund af dokumention udfyldt af træneren.

Der kan opnås skattefri godtgørelse uden dokumentation op til 5.850 kr. om året til dækning af telefon (2.400 kr.), administrative omkostninger (1.450 kr.) og omkostninger til tøj (2.000 kr.) i forbindelse med trænergerningen for Tuse Fodbold.

Hvis du skal have udbetalt kørselsgodtgørelse for trænergerningen, skal du udfylde nedenstående blanket, for at få det udbetalt fra Tuse Fodbold. Tuse Fodbold udbetaler godtgørelse i henhold til SKAT´s regelsæt. Satsen er 3,44 kr. pr. km. for 2021.

Excel-ark til dokumentation af godtgørelse

Tuse Fodbold - godtgørelse 2021

Arket udfyldes med omkostninger til telefon, administration og tøj - samt de kørte km. (op til rammen for aftalen) - tilføjes kontonummer og underskrives - samt sendes til mail@tusefodbold.dk

Kort vejledning til at udfylde arket finder du her: Vejledning til godtgørelse