Menu

TRÆNERGODTGØRELSE

Trænergodtgørelse generelt

Tuse Fodbold har ingen aflønnede trænere, men der udbetales skattefri godtgørelse. Det er en skattefri godtgørelse til modtager af klubhverv til dækning af telefon og administrative omkostninger i forbindelse med hvervet for Tuse Fodbold, og der kræves ingen dokumentation for faktiske udgifter.

Trænergodtgørelse for individuelle aftaler

Tuse Fodbold udbetaler godtgørelse til trænere for ungdomshold (fra U13 og ældre) med individuelle aftaler - som altid er en rammeaftale, hvor der kan udbetales godtgørelse op til en aftalt sum på baggrund af dokumention udfyldt af træneren.

Der kan opnås skattefri godtgørelse uden dokumentation op til 6.000 kr. om året til dækning af telefon (2.450 kr.), administrative omkostninger (1.500 kr.) og omkostninger til tøj (2.050 kr.) i forbindelse med trænergerningen for Tuse Fodbold (satser 2023).

Hvis du skal have udbetalt kørselsgodtgørelse for trænergerningen, skal du udfylde nedenstående blanket, for at få det udbetalt fra Tuse Fodbold. Tuse Fodbold udbetaler godtgørelse i henhold til SKAT´s regelsæt. Satsen er 3,73 kr. pr. km. for 2023.

Excel-ark til dokumentation af godtgørelse

Tuse Fodbold - godtgørelse 2023

Arket udfyldes med omkostninger til telefon, administration og tøj - samt de kørte km. (op til rammen for aftalen) - tilføjes kontonummer og underskrives - samt sendes til mail@tusefodbold.dk

Kort vejledning til at udfylde arket finder du her: Vejledning til godtgørelse

Luk