Menu

TRÆNERMANUALER

Tuse Fodbolds egne manualer

Vi har udarbejdet to manualer - hvor den første handler om de mere grundlæggende principper for børne- & ungdomsfodbolden i klubben. Den finder du ved at klikke her. Vi har også udarbejdet en ny manual for træningsplanlægning, som giver lidt mere konkrete råd til hvordan træningen i børneafdelingen kan planlægges. Den finder du ved at klikke her.

DBU manualer

Helt overordnet støtter vi op om og følger i videst muligt omfang DBU’s holdninger ift. børne- og ungdomsfodbolden. I opsummeret form baserer holdningerne sig på, at spillet skal foregå på børnenes og de unges præmisser ved, at:

  • Al træning skal være med bold
  • Der spilles på små områder med mange boldberøringer
  • Banens dimensioner tilpasses aldersgruppen
  • Målene kan have tre forskellige størrelser
  • Boldens størrelse og vægt tilpasses
  • Weekendstævner erstatter turnering
  • Oplevelsen er inde – resultater og stillinger er ude
  • Der afholdes ikke mesterskaber for børn under 12 år
  • Spillerne følger deres kammerater og inddeles i rene årgange – ikke efter færdigheder

Du kan se hæftet udgivet i 2018 her

Luk